Modlitby za seniorát

Modlitba je zázračná věc. Má totiž moc proměňovat. Situace, budoucnost, nás samotné. A to ne kvůli modlitbě samotné, ale kvůli tomu, kdo je jejím adresátem. Kvůli Bohu samotnému.

Sbory našeho seniorátu prochází nyní obdobím, které ještě nezažily. Ze sborů závislých na státní dotaci se mají stát sbory samostatné. Mají si samy zaplatit svého kazatele. Kdo si nezaplatí, kazatele mít nebude. Nebo se o se o něj bude dělit s ostatními.

Ale nejde jen o peníze. Jde o to, jak vytvářet společenství, které by se mohlo stát domovem pro mnohé, kteří zatím jen procházejí okolo. Jde o proměnu sborů v pohledu na sebe sama. Jde o to, využít tuto dobu jako příležitost k proměně, která přináší život.

Možná se na všechno to necítíme. Možná se nám zdá, že je to již mimo naše možnosti a schopnosti. Možná se cítíme sami. Ponecháni napospas.

Co s tím?

A zde přichází na řadu modlitba. Modlitba za druhé. Aby tento čas byl pro ně přínosem. Možností k proměně. K nastartování změn, které otevřou novou budoucnost. Budoucnost plnou naděje.

A také k modlitbám za nás. Za citlivost na Boží vedení. Za náš sbor, za naše společenství. Aby vytvářelo atmosféru přijetí pro domácí i příchozí a inspirovalo na cestu za Ježíšem. Tím, který je sám tou cestou. A také pravdou a životem. Naší budoucností.

Můžeme také děkovat - za vše, co jsme v našich společenstvích mohli z Boží milosti zažít. A také prosit za odpuštění, kde jsme šlápli vedle.

Výzva

Připojte se prosíme k modlitbám. K přímluvám za Váš sbor i sbory okolní. Protože velkou moc má modlitba spravedlivého (Jk 5,16). Můžeme tak našim bratřím a sestrám pomoci vstoupit do nových věcí, které je povedou dopředu.

A také proto, že máme nést břemena jedni druhých (Ga 6,2). Stát při těch, kteří nesou jméno Kristovo. Být s nimi v jejich zápasech.

To vše umožňuje přímluvná modlitba. A jistě mnohem víc. Ale to již musíme zakusit sami na modlitbách.

Zacílení

Připojujeme 3 témata na modlitby. Vezměte je prosím jako základní inspiraci pro Vaše osobní modlitby či společné modlitby ve společenství (biblická hodina apod.).

Časově je tato výzva zarámována svatodušními svátky. Tedy dobou velikonoční, kdy se radujeme z nových darů, které nám náš Pán Ježíš Kristus vydobyl svou smrtí i vzkříšením.

Pro přehlednost je možné se zapsat do připraveného kalendáře. Můžete si vybrat jeden den v týdnu, kdy se budete především v modlitbách soustředit na tato modlitební témata. Pro lepší zacílení modliteb je jistě dobré spojit se se známými členy ze sborů, za které se modlíte a zeptat se přímo jich. Nebo je navštívit. Či se modlit společně s nimi. Nápadům se meze nekladou.

Věříme, že se náš vzkříšený Pán k našim modlitbám přizná a promění naše obavy v naději a posílí naše zemdlené ruce i srdce. Přejeme plnost Ducha svatého!

Téma na modlitby

  1. Přechod našeho sboru i sousedních sborů na samofinancování.
  2. Plánovaný vznik Regionálního sboru Chebsko – týká se sborů Cheb + Aš + Mariánské Lázně - čas, způsob. A zda vůbec.
  3. Moudrost pro staršovstva sborů a seniorátní výbor v této výjimečné době. Za moudrost Ducha svatého pro vedení naší církve – při plánování a realizaci změn, které ovlivní naše společenství.

Zde se můžete zapsat do kalendáře. Každý má dovoleno se zapsat a každý může také libovolný zápis zrušit. Prosíme, rušte zápisy pouze těch lidí, se kterými jste se na tom domluvili.

Do kalendáře je možné zapsat libovolné jméno. Prosíme, abyste uvedli takové jméno, pod kterým se všichni navzájem poznáme. Celá tato aplikace nám má být povzbuzením, že v modlitbách nejsme sami.

Pokud se chcete nějaký den modlit ve skupině více lidí, uveďte jako jméno cokoliv, co skupinu identifikuje. Například Sbor v Horním Slavkově nebo třeba Marek Sterzik a spol. Fantazii v pojmenování se meze nekladou. :-)

26.4. 2021 Pondělí
27.4. 2021 Úterý
28.4. 2021 Středa
29.4. 2021 Čtvrtek
30.4. 2021 Pátek
1.5. 2021 Sobota
2.5. 2021 Neděle MS
3.5. 2021 Pondělí JS
4.5. 2021 Úterý
5.5. 2021 Středa MK
6.5. 2021 Čtvrtek S
7.5. 2021 Pátek HS
8.5. 2021 Sobota OT
9.5. 2021 Neděle B
10.5. 2021 Pondělí T
11.5. 2021 Úterý T
12.5. 2021 Středa T
13.5. 2021 Čtvrtek T
14.5. 2021 Pátek T
15.5. 2021 Sobota T
16.5. 2021 Neděle T
17.5. 2021 Pondělí BS
18.5. 2021 Úterý MZ
19.5. 2021 Středa
20.5. 2021 Čtvrtek
21.5. 2021 Pátek
22.5. 2021 Sobota LK
23.5. 2021 Neděle B

Tato stránka byla vytvořena z popudu Jana Satkeho a Marka Sterzika s podporou seniorátního výboru Západočeského seniorátu ČCE.

Máte-li ke stránce jakékoliv nápady či připomínky, neváhejte se na nás obrátit.

Kontakty: